Click chuột lên hình để phóng to

KHĂN LỤA SATIN ỐNG 03
KHĂN LỤA SATIN ỐNG 03
KHĂN LỤA SATIN ỐNG 03
PHUONG LINH SILK

KHĂN LỤA SATIN ỐNG 03

6022
Còn hàng
280.000₫

❌ 𝑯𝑶𝑻 - 𝑯𝑶𝑻 - 𝑯𝑶𝑻 ❌
Đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒒𝒖𝒚́ 𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒊 𝒌𝒆̀𝒎 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 đ𝒐́ 𝒂̣
𝑴𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒄𝒂̀ 𝒗𝒂̣𝒕 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒆̂́ 𝒉𝒂𝒚 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒌𝒉𝒂̆𝒏 𝒒𝒖𝒂̀𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 đ𝒖̉ 𝒏𝒐́𝒊 𝒏𝒆̂𝒏 đ𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒒𝒖𝒚́ 𝒐̂𝒏𝒈 𝒂̣ ❤
𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑳𝒊𝒏𝒉 𝑺𝒊𝒍𝒌 𝒄𝒉𝒐 𝒓𝒂 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒅𝒐̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂̆𝒏 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 𝒑𝒉𝒂́𝒊 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 đ𝒂̂𝒚 𝒂̣
❌ 𝑵𝑮𝑼𝑶̂̀𝑵 𝑵𝑮𝑶̂́𝑪 : 𝑽𝑨̣𝑵 𝑷𝑯𝑼́𝑪 𝑽𝑰𝑬̣̂𝑻 𝑵𝑨𝑴
❌ 𝑻𝑯𝑼̛𝑶̛𝑵𝑮 𝑯𝑰𝑬̣̂𝑼 : 𝑷𝑯𝑼̛𝑶̛𝑵𝑮 𝑳𝑰𝑵𝑯 𝑺𝑰𝑳𝑲
❌ 𝑲𝑰́𝑪𝑯 𝑻𝑯𝑼̛𝑶̛́𝑪 : 30𝒙1𝒎9
❌ 𝑪𝑯𝑨̂́𝑻 𝑳𝑰𝑬̣̂𝑼 : 70% 𝑻𝑶̛ 𝑻𝑨̆̀𝑴
❌ 𝑴𝑨̀𝑼 𝑺𝑨̆́𝑪 : 𝑵𝑯𝑰𝑬̂̀𝑼 𝑴𝑨̀𝑼
❌ 𝑲𝑰𝑬̂̉𝑼 𝑫𝑨́𝑵𝑮 : 𝑲𝑯𝑨̆𝑵 𝑫𝑨̀𝑰

Tham khảo thêm thông tin tại chính sách đổi trả hàng

Nhận thông tin khuyến mãi mới nhất từ Phương Linh Silk

Giỏ hàng