Sản phẩm được đổi trong vòng 3 ngày kể từ khi xuất hóa đơn .

Sản phẩm đổi là sản phẩm còn nguyên tem mác , chưa quả sử dụng chưa giặt và chỉnh sửa .

Sản phẩm đổi phải bằng hoặc hơn giá .

Không áp dụng đổi đổi với sản phẩm giảm giá và sản phẩm đã chỉnh sửa .

Phương Linh Silk Trân Trọng !

Nhận thông tin khuyến mãi mới nhất từ Phương Linh Silk

Giỏ hàng